اعضای هیات مدیره

اعضای حقوقینام نماینده اشخاص حقوقیسمتنوع عضويت (موظف/غيرموظف)
شرکت سرمایه‌گذاری اهدافامیرحمزه مالمیررئیس هیأت مدیرهغیر موظف
شرکت پالايش نفت جيمحمدحسين قائمينايب رئيس هيئت مديره موظف
شرکت نفت سپاهانکریم بروفردعضو هیأت مدیرهغیر موظف
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگانسعید شیرزادیعضو هیأت مدیرهغیر موظف
شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفتمهدی سنایی فردمدیر عامل و عضو هيأت مديرهموظف