آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۱۲۲-DPM-IOP-۰۲A مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم…
مطالعه بیشتر

شرکت‌های تابعه

واسپاری صنعت نفت آیندگان

کارگزاری خبرگان سهام

شرکت خدمات صبا تجارت یاس

سبدگردان

بولتن هفتگی

سازمان های مرتبط

فهرست