صکوک جدید در راه فرابورس

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، ۲۰,۵۰۰ میلیارد ریال صکوک طی هفته آتی در فرابورس عرضه خواهد شد. با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان به…
مطالعه بیشتر

شرکت‌های تابعه

واسپاری صنعت نفت آیندگان

کارگزاری خبرگان سهام

شرکت خدمات صبا تجارت یاس

سبدگردان

بولتن هفتگی

سازمان های مرتبط

فهرست