ارتباط با ما

نشانی:

تهران-میدان شیخ بهایی- خیابان ونک غربی- نبش کوچه خواجوی کرمانی- پلاک 154 کد پستی 1991816888

اطلاعات تماس :

امور اداری و منابع انسانی : ۸۸۰۶۶۲۰۳-۸۸۰۶۶۲۰۵-۸۸۰۶۶۲۰۶

امور سهام: ۸۸۰۶۷۶۸۸

فکس امور سهام: ۸۸۶۱۲۷۳۱

فکس اداری: ۸۸۰۶۶۲۱۸

فکس دبیرخانه: ۸۸۰۶۶۱۹۵

فهرست