شرکتهای فرعی

۱- کارگزاری خبرگان سهام

۲- بازرگانی پیشکسوتان صبا

۳- شرکت بورس بین المللی نفت ایران

۴- واسپاری صنعت نفت آیندگان

۵- توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس

keyboard_arrow_up