اعضای هیات مدیره

اعضای حقوقی نام نماینده اشخاص حقوقی سمت نوع عضويت (موظف/غيرموظف)
شرکت سرمایه‌گذاری اهداف امیرحمزه مالمیر رئیس هیأت مدیره غیر موظف
شرکت پالايش نفت جي محمدحسين قائمي نايب رئيس هيئت مديره  موظف
شرکت نفت سپاهان کریم بروفرد عضو هیأت مدیره غیر موظف
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان سعید شیرزادی عضو هیأت مدیره غیر موظف
شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت مهدی سنایی فرد مدیر عامل و عضو هيأت مديره موظف
فهرست