اعضای هیات مدیره

اعضای حقوقی نام نماینده اشخاص حقوقی سمت نوع عضويت (موظف/غيرموظف)
شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف امیرحمزه مالمیر رئیس هیأت مدیره غیر موظف
شرکت تلاش گستران آینده محمدحسين قائمي نايب رئيس هيئت مديره  موظف
شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین کریم بروفرد عضو هیأت مدیره غیر موظف
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صباجم کنگان سعید شیرزادی عضو هیأت مدیره غیر موظف
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون مهدی سنایی فرد مدیر عامل و عضو هيأت مديره موظف
فهرست