آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۱۲۲-DPM-IOP-۰۲A مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، بالا تر از جام جم، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

ب- دستور جلسه:
تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

توضیحات:
ضمنا راهنمای نحوه برگزاری و حضور سهامداران محترم در مجمع عمومی فوق‌العاده ومهان به پیوست ایفاد می‌گردد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند در همان روز مجمع و یک ساعت قبل از شروع برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور دریافت برگه حضور در مجمع با ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با ارائه معرفی نامه رسمی و کارت ملی اقدام فرمایند. ضمنا سهامداران محترم می‌توانند نسبت به مشاهده برخط مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی https://mehanfdg.ir اقدام و سوالات خود را مطرح نمایند.

دعوت كننده از مجمع: هیات مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 

keyboard_arrow_up