آگهی مزایده فروش سهام شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامي خاص)

آگهی مزایده فروش سهام شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامي خاص)

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) درنظر دارد ۳۱ درصد از سهام شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) را به ‌صورت یکجا و كلي (بلوكي) و با شرایط و مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

مختصری از شرایط مزایده:

 • متقاضیان می‌بایست جهت دریافت اسناد مزایده از زمان انتشار آگهی تا روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ از ساعت (۸) صبح الی (۱۶) بعدازظهر روزهای کاری به نشانی مندرج در ذیل آگهی مراجعه نمایند.
 • متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را نسبت به کل سهام عرضه شده حداکثر تا ساعت (۱۶) روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ به نشانی مندرج در ذیل آگهی تحویل و رسید دریافت نمایند.
 • متقاضیان شرکت در مزایده می‌بایست اشخاص حقوقی باشند و ارائه پیشنهاد از جانب اشخاص حقیقی پذیرفته نخواهد بود.
  ارائه اصل سند واریزی تضمین شرکت در مزایده یا اصل ضمانت‌نامه بانکی معتبر بدون قید و شرط به مبلغ ۱.۵۰۰ (یک‌هزار و پانصد) میلیارد ریال، همزمان با تحویل سایر مدارک توسط متقاضیان الزامی میباشد.
 • قیمت مندرج در جدول فوق، قیمت پایه فروش سهام بوده و به قیمت‌های پیشنهادی کمتر از قیمت پایه مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • تاریخ گشایش پاکات (بدون حضور مزایده‌گران و نمایندگان ایشان) ساعت (۱۳) روز شنبه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۳ خواهد بود.
 • تاریخ اعلام برنده مزایده در روز بازگشایی پاکات ساعت (۱۵) روز ‌شنبه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۳ خواهد بود و نتیجه مزایده به صورت مکتوب به نفرات اول و دوم اعلام خواهد شد.
 • گروه توسعه مالی مهرآیندگان در قبول یا رد هر یک یا کلیه پیشنهادها (به هر دلیل) مختار بوده و شرکت‌کنندگان در مزایده، حق هیچ‌گونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.
 • گروه توسعه مالی مهرآیندگان حتی در صورت ارائه یک پیشنهاد نیز در بررسی پیشنهاد و قبول یا رد آن مختار خواهد بود.
 • (۱۰) درصد ثمن معامله به صورت نقد و (۹۰) درصد باقیمانده ثمن معامله به ‌صورت انتقال سهام بورسی سهل‌البیع مورد تایید فروشنده از پرتفوی خریدار و با قیمت پایانی تابلو یک روز پیش از انعقاد قرارداد و براساس شرایط مندرج در قرارداد فروش سهام (پیشنویس قرارداد به عنوان اسناد مزایده به متقاضیان ارائه میگردد) تصفیه خواهد شد.
 • برنده مزایده می‌بایست حداکثر ظرف مدت (۲۰) روز کاری (قابل تمدید تا حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری دیگر) پس از تاریخ اعلام ایشان به عنوان برنده مزایده، براساس ماده (۱۲) اساسنامه شرکت تامین سرمایه سپهر، نسبت به اخذ تاییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار بابت نقل و انتقال سهام شرکت تامین سرمایه سپهر، معرفی سهام بورسی سهل‌البیع مورد تایید فروشنده از پورتفوی خود (بابت حصه غیرنقدی) و همچنین انعقاد قرارداد اقدام نماید.
 • سایر اطلاعات و شرایط فروش در اسناد مزایده ذکر گردیده و متقاضیان خرید سهام با امضای اسناد مزایده، قبولی شرایط را اعلام مینمایند.

نحوه دریافت اسناد مزایده:

اسناد مزایده با ارائه مدارک شناسایی معتبر و معرفی‌نامه از جانب شخص حقوقی قابل دریافت خواهد بود.
متقاضيان ميبايست تضمين شركت در مزايده را به صورت نقدی به حساب جاری شماره (۰۱۰۰۴۰۹۹۱۶۶۰۲) نزد بانک کارآفرین شعبه تابان به نام شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان واريز نموده و اصل سند واریزی سپرده شرکت در مزایده را به همراه سایر اسناد مزایده در موعد مقرر تحویل مزایده‌گزار نمایند و یا در قالب یک فقره “ضمانت‌نامه بانکی شرکت در فرآیند مزایده” به نفع گروه توسعه مالی مهرآیندگان، بدون قید و شرط و دارای اعتبار حداقل سه‌ماهه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهاد و قابل تمديد به مدت يك دوره سه‌ماهه ديگر كه توسط يكي از بانكهاي عامل معتبر داخلي صادر شده باشد، تأمین و اصل ضمانت نامه مذکور را به همراه سایر اسناد مزایده در موعد مقرر تحویل مزایده‌گزار نمایند.

نحوه ارسال مدارک:

اسناد مزایده می‌بایست در (۳) پاکت جداگانه به ترتیب؛ پاکت (الف) شامل تضمین شرکت در مزایده، پاکت (ب) شامل شرایط شرکت در مزایده و پاکت (ج) شامل پیشنهاد قیمت و جمعا در یک پاکت مناسب و مهر و موم شده قرار گرفته و در موعد مقرر به نشانی مندرج در ذیل آگهی تحویل و رسید اخذ گردد.

نشانی محل دریافت اسناد مزایده و تحویل مدارک و بازگشایی پاکات:

تهران، میدان شیخ بهائی، خیابان ونک غربی، نبش کوچه خواجوی کرمانی، پلاک (۱۵۴)، شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان.

ضمنا متقاضیان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۰۶۷۷۲۶ معاونت مالی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان تماس حاصل فرمایند. هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام)

keyboard_arrow_up