ارقام هفته منتهی به ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

ارقام هفته منتهی به ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

ارقام هفته منتهی به ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

مرور مهم‌ترین آمار اقتصادی منتشره در هفته اخیر

جهت مشاهده روی ویدئوی زیر کلیک کنید.

keyboard_arrow_up