ارقام هفته منتهی به ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

ارقام هفته منتهی به ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

ارقام هفته منتهی به ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

مرور مهم‌ترین آمار اقتصادی منتشره در هفته اخیر

جهت مشاهده روی ویدئوی زیر کلیک کنید.

فهرست