ارقام هفته منتهی به ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

ارقام هفته منتهی به ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

ارقام هفته منتهی به ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

مرور مهم‌ترین آمار اقتصادی منتشره در هفته اخیر

جهت مشاهده روی ویدئوی زیر کلیک کنید.

keyboard_arrow_up