ارقام هفته منتهی به ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

ارقام هفته منتهی به ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

ارقام هفته منتهی به ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

مرور مهم‌ترین آمار اقتصادی منتشره در هفته اخیر

جهت مشاهده روی ویدئوی زیر کلیک کنید.

keyboard_arrow_up