ارقام هفته منتهی به ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

ارقام هفته منتهی به ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

ارقام هفته منتهی به ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

مرور مهم‌ترین آمار اقتصادی منتشره در هفته اخیر

جهت مشاهده روی ویدئوی زیر کلیک کنید.

keyboard_arrow_up