ارقام هفته منتهی به ۶ آبان ۱۴۰۱

ارقام هفته منتهی به ۶ آبان ۱۴۰۱

ارقام هفته منتهی به ۶ آبان ۱۴۰۱

مرور مهم‌ترین آمار اقتصادی منتشره در هفته اخیر

جهت مشاهده روی ویدئوی زیر کلیک کنید.

keyboard_arrow_up