اطلاعیه گشایش نماد (ومهان)

اطلاعیه گشایش نماد (ومهان)

اطلاعیه گشایش نماد معاملاتی شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (نماد ومهان)

به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ نماد معاملاتی شرکت “گروه توسعه مالی مهر آیندگان” برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش و گروه “سرمایه گذاری ها” و طبقه “سایر واسطه‌های مالی” در نماد معاملاتی “ومهان” به عنوان ششصد و دومین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فهرست نرخ های بازار دوم و با انتقال سهام شرکت مذکور از بازار فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران، آماده انجام معامله خواهد بود.
الزم به ذکر است سهامداران محترم فعلی شرکت، نسبت به تعیین کارگزار ناظر اقدام نمایند.

فهرست