بررسی کوتاه از مصارف انرژی

 

 

مصارف انرژی های اولیه (گاز و سایر سوخت های فسیلی) در قیاس با سال ۲۰۱۸ ،  ۲.۹% رشد داشته اند که تقریبا دو برابر میانگین ۱۰ ساله آن می باشد رشد و هدایت مصرف توسط تقاضا برای گاز می باشد، چین، ایالات متحده امریکا و هند از جمله کشور های پر مصرف برای این نوع سوخت می باشد.

keyboard_arrow_up