بررسی گزارشات اوپک بخش اول

مطابق با گزارش دبیر خانه اوپک در ماه آگوست ایران ۲.۲۱۳ میلیون بشکه نفت در روز توليد كرده و در رتبه پنجم قرار دارد. براساس این گزارش و منابع ثانویه تولید نفت اعضای اوپک در ماه ژوئیه با کاهش ۲۴۶هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل به ۲۹.۶۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. مطالعه و بررسی میزان نفت تولیدی و قیمت فروش نفت از جمله شاخصه های مهم در تحلیل بودجه به حساب می آید.

پنج کشور اول تولید کننده نفت اوپک در ماه ژوئیه براساس گزارش دبیر خانه اوپک در ماه آگوست:

۱-عربستان سعودی ۹.۶۹۸ میلیون بشکه در روز

۲- عراق ۴.۷۵۳ میلیون بشکه در روز

۳- امارات ۳.۰۷۱ میلیون بشکه در روز

۴- کویت ۲.۶۷۸ میلیون بشکه در روز

۵- ایران ۲.۲۱۳ میلیون بشکه در روز

keyboard_arrow_up