تاثیرات نرخ ارز بر بازار سرمایه ایران

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

مهمترین عامل رشد قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش قیمت ارز بوده است و این عامل تاثیر چشمگیری بر سود اسمی شرکت های صادرات محور داشته است.افزایش قیمت ارز از کانال ۳۰۰۰ تومان به کانال ۱۴۰۰۰ تومان همراه با آزاد سازی قیمتی محصولات معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی تاثیر چشمگیری بر افزایش قیمت سهام این شرکت ها داشته است در کنار این افزایش نرخ شکل گیری انتظارات تورمی نیز تاثیر بسازی بر روی سهام شرکت های تولید داخل داشته است. در کنار قیمت‌های جهانی، عامل دیگری که در سودآوری شرکت‌های بورسی نقش مهمی ایفا می‌کند عبارت از نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است. طبیعتا، تضعیف ارزش ریال، امکان افزایش درآمد برای صادرکنندگان را فراهم می‌کند ضمن آنکه با تقویت موج تورمی، در نهایت درآمد فروش شرکت‌های داخلی را نیز متاثر خواهد کرد. در حال حاضر، پس از جهش بیش از سه برابری نرخ ارز در مدت کمتر از یک‌سال گذشته این سوال به‌طور جدی مطرح است که این روند با توجه به نااطمینانی سیاسی تا کجا ادامه خواهد یافت. بررسی‌های تاریخی از منظرهای مختلف نشان می‌دهد که اگر تاثیر تحریم‌ها را به‌صورت کمی در کاهش درآمدهای ارزی کشور ببینیم، حتی با لحاظ کردن فرض‌های محتاطانه، امکان افزایش ارز در بازار آزاد بیش از سطوح کنونی (با فرض آزادسازی کامل عرضه و تقاضا) محدود خواهد بود. در اینجا از بین متغیرهای موجود دو مورد را جهت نمونه بررسی می‌کنیم.

keyboard_arrow_up