‎⁨خبرگان سهام عضو کانون شد⁩

‎⁨خبرگان سهام عضو کانون شد⁩

روز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ مجمع سالانه و عادی به طور فوق العاده کانون کارگزاران بورس، برای تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ و انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد.

براساس این گزارش در دهمین مجمع برای انتخاب هیات مدیره کانون کارگزاران بورس ترکیب هیات مدیره ۷ نفره از بین نامزدها برای دو سال آینده مشخص شد.

نتیجه مجمع عادی به طور فوق العاده با تغییر ۶ عضو حقوقی همراه شد و طی آن شرکتهای کارگزاری اقتصاد بیدار، خبرگان سهام، کارآمد، آرمون بورس، کیان، دنیای نوین و باهنر انتخاب شدند.

‎⁨خبرگان سهام عضو کانون شد⁩

keyboard_arrow_up