شرایط آماده کردن بورس برای تامین مالی شرکت‌ها

در ۵ ماه ابتدای سال ۹۹، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط مردم وارد بازار سرمایه شد. این مبالغ نتوانست جذب ترازنامه شرکتها و توسعه کسب و کار آنها شود. بیش از ۱۰ سال است که فرایند تشکیل سرمایه در کشور دچار چالش جدی شده. شرکتها برای پیشبرد اهداف تولیدی خود به منابع مالی احتیاج دارند. رشد نقدینگی در کشور همچنان بیش از ۴۰% است و مسئولان کشور به دنبال هدایت نقدینگی به سمت تولید هستند.

در این زمینه بازار سرمایه می تواند در تخصیص بهینه منابع به شرکتهایی که کارایی عملیاتی بالاتری دارند نقش مهمی را انجام دهد.

یکی از اصلی ترین کار کردهای بازار سرمایه کمک به تامین مالی شرکتها است. در کشورهای توسعه یافته روش های متنوع و با مدت زمان کوتاه، در دسترس شرکتها برای تامین مالی است. در این گفتگو به روش تامین مالی برای شرکتها در بازار سرمایه با تاکید بر روش تامین مالی از طریق سهام پرداخته شده است.

آقایان محمدرضا دهقانی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، محمد مهدی مومن زاده مدیرعامل گروه مالی مهر آیندگان و وحید روشن قلب مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار میهمانان این برنامه بودند.

 

منبع: https://bourseon.com

فهرست