عملکرد 3 ماهه نماد ومهان

عملکرد 3 ماهه نماد ومهان

عملکرد 3 ماهه «ومهان» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس24، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان صورت های مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401 حسابرسی نشده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت در این دوره زمانی یاد شده برای هر سهم 244 ریال سود شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 255 ریال سود شناسایی کرده بود.شرکت در این مدت 3 ماهه منتهی به خرداد 1401 ،731 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل 4 درصد کاهش پیدا کرده است.

عملکرد 3 ماهه نماد ومهان

 

 

منبع خبر: https://www.bourse24.ir/news/248740

فهرست