آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 1402

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ۱۴۰۲

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت راس ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در محل سالن همایش نور دانشگاه الزهرا (س) به نشانی تهران، میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا (س) تشکیل می گردد.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
  3. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
  4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
  5. تعیین پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
  6. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت به نشانی https://mehanfdg.ir اقدام نمایند.
از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، اصل وکالت نامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده، جهت اخذ کارت ورود به جلسه یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

هیات مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام)

 

فهرست