گروه توسعه مالی مهرآیندگان

مهمان بهاری بورس تهران

گروه توسعه مالی مهر آیندگان در هفتم اسفندماه ۱۴۰۱ به‌ عنوان ششصدودومین شرکت پذیرفته ‌شده در بورس تهران درج شد. این شرکت که در بهمن ۱۳۹۸ با نماد «ومهان» در فرابورس ایران عرضه شده بود، بعد از گذشت سه سال موفق به انتقال از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس شد. به این ترتیب و در آستانه سال نو شمسی، ومهان به عنوان اولین شرکت انتقالی از فرابورس ایران به بورس تهران در سال ۱۴۰۱ لقب گرفت. ارزش بازار ومهان در این تاریخ معادل ۱۸۷ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با شرکت‌های بورسی، شرکتی با ابعاد نسبتا بزرگ محسوب می‌شود. در صورت رتبه‌بندی شرکت‌های درج شده در بورس تهران براساس آخرین ارزش بازار، ومهان در رتبه ۵۹ قرار خواهد گرفت و ارزش آن از ۲۷۲ شرکت نیز بزرگتر است.

با توجه به ابعاد نسبتا بزرگ مهرآیندگان، انتقال این شرکت از فرابورس به بورس اثرات محسوسی بر تغییر ارزش این بازارها خواهد داشت به شکلی که انتظار می‌رود با خروج ومهان از فرابورس حدود ۱.۵ درصد ارزش کل بازار فرابورس کاهش یابد و در مقابل با ورود این شرکت به تابلوی بورس، ارزش بورس تهران بیش از ۰.۳ درصد افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، یکی از بزرگترین انتقالات نماد بین بازارها طی سه سال اخیر در اسفندماه سال جاری رخ داده است.

از منظر عملکرد بازاری نیز وضعیت ومهان به شکلی بوده که قیمت این سهم از ابتدای سال تاکنون معادل ۴۹ درصد افزایش یافته که بیش از ۱.۵ برابر رشد شاخص کل در همین دوره است. بهبود وضعیت بازار و رشد قیمت سهام طی روزهای اخیر، نقش مهمی در افزایش ارزش پورتفوی این شرکت سرمایه‌گذاری داشته است و انتظار رسیدن ارزش پورتفوی بورسی آن تا محدوده ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال وجود دارد. همچنین با توجه به آنکه بخش اصلی پورتفوی بورسی این شرکت مربوط به سرمایه‌گذاری در گروه کانه‌های فلزی است و نماد این شرکت‌ها در دو هفته اخیر متوقف بوده است، انتظار رشد چشمگیر ارزش پورتفوی ومهان در صورت بازگشایی نمادهایی نظیر کگل و کچاد وجود دارد.

منبع: bourse24.ir/news/264372

فهرست