گروه توسعه مالی مهرآیندگان

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام گروه مالی مهر آیندگان با رتبه اعتباری +A

پذیره نویسی اوراق اجاره چهار ساله شرکت واسط مالی مرداد با نرخ درآمد اجاره 18% و مواعد پرداختی سه ماهه از تاریخ انتشار ( 1401.07.30 ) با موضوع خرید 1.525.553.013 سهم شرکت سرمایه گذاری غدیر با حداقل قیمت سه ماهه 13.110 ریال و ارزش کل 2 همت مورد مورد تایید سازمان بورس قرار گرفته است.

سهام خریداری شده توسط نهاد واسط ( مالی مرداد ) به شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان ( بانی ) اجاره به شرط تملیک داده خواهد شد. سرمایه ثبت شده بانی نزد سازمان بورس 3 همت است ( آخرین افزایش سرمایه از محل سود انباشه به میزان 200% بوده است ). با وجود افزایش سرمایه در سال مالی 1400 سود هر سهم بانی از 80 ریال به 96 ریال رشد داشته است ( 21% افزایش ). حاشیه سود عملیاتی بانی در سه سال گذشته 99% ثبت شده است. حاشیه سود خالص نیز در سه سال گذشته بالای 90% بوده است.

رتبه اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت بانی به ترتیب A1 و A+ ارزیابی شده است.

لازم به ذکر است که سهام شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر ، بانک ملت و سرمایه گذاری غدیر جمعا به ارزش 3.4 همت به عنوان وثیقه اوراق اجاره و سود تضمینی آنها در نظر گرفته شده اند.

مبلغ اسمی هر ورقه ، 1.000.000 ریال بوده و تعداد 20 میلیون برگه پذیره نویسی خواهد شد.

حداقل حجم هر سفارش 100 برگه بوده و دامنه حداکثری برای خرید اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است. ( خرید نامحدود ).

فرآیند پذیره نویسی اوراق مذکور توسط تامین سرمایه لوتوس پارسیان ( 10 میلیون برگه ) ، تامین سرمایه نوین ( 5 میلیون برگه ) و تامین سرمایه سپهر ( 5 میلیون ) انجام خواهد شد.

 

منبع: bourse24.ir/news/255313

فهرست