گروه توسعه مالی مهرآیندگان

در مرداد 1401 ، 84 میلیارد تومان سهام به پرتفوی بورسی ومهان اضافه شد

در مرداد 1401 ، 84 میلیارد تومان سهام به پرتفوی بورسی ومهان اضافه شد

گروه مالی مهر آیندگان یکی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری اهداف بوده که مجموعا در 111 شرکت بورسی و غیر بورسی سرمایه گذاری کرده است. فعالیت اصلی شرکت ، سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحد های صندوق سرمایه گذاری و یا سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع است ؛ به گونه ای که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته در تعیین سیاست های مالی و عملیاتی واحد سرمایه پذیر نقشی نداشته باشد.

واحد های وابسته و فرعی گروه مالی مهرگان به شرح زیر است:

در مرداد 1401 ، 84 میلیارد تومان سهام به پرتفوی بورسی ومهان اضافه شد

شرکت در سال مالی 1400 ، از محل سود انباشته سرمایه خود را از 1 همت به میزان 200% افزایش داد. در حال حاضر سرمایه اسمی شرکت 3 همت بوده که تقریبا 77% مالکیت سهام در اختیار شرکت سرمایه گذاری اهداف ( سهامی عام ) است. شرکت سرمایه گذاری اهداف نیز وابسته به صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. در آخرین مجمع عمومی عادی شرکت سود نقدی معادل 660 ریال به ازای هر سهم تقسیم شد. ( 69% سود هر سهم )

بررسی وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین گزارش فعالیت هیات مدیره:

در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 1401 ، سود فروش سرمایه گذاری و درآمد سود سهام در مقایسه با مقطع مشابه قبلی به ترتیب 30% کاهش و 84% افزایش یافته است. مجموع درآمد های عملیاتی شرکت در این بازه زمانی 827 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه قبلی کاهش ناچیز 3% داشته است.

در مدت سه ماهه ابتدایی 1401 ، هزینه های عملیاتی شرکت 3.9 میلیارد تومان با 67% رشد به 6.5 میلیارد تومان رسیده است. وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت نیز در این مدت 27 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 31% کاهش داشته است.

گروه مالی مهر آیندگان در سه ماهه ابتدایی 1401 به ازای هر سهم 24 تومان سود ساخته است.

بررسی پرتفوی شرکت در پنج ماهه منتهی به مرداد 1401:

در تاریخ 31/05/1401 ، بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت 6.8 همت بوده که نحوه توزیع منابع در صنایع بورسی که به نسبت منابع بیشتری در آنها سرمایه گذاری شده است ، به شرح زیر است:

در مرداد 1401 ، 84 میلیارد تومان سهام به پرتفوی بورسی ومهان اضافه شد

در همین تاریخ ، ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت 24.8 همت بوده که از این مبلغ 32% به استخراج کانه های فلزی ، 18.89% به چند رشته ای صنعتی ها ، 10.36% به بانک ها و موسسات اعتباری ، 8.85% به فلزات اساسی ، 8.08% به سیمانی ها و 4.42% به گروه دارویی مربوط می شود.

بررسی پرتفوی بورسی شرکت بیانگر آن است که سرمایه گذاری 632 میلیارد تومانی شرکت در شرکت سنگ آهن گل گهر امروز 6.7 همت ارزش دارد ( 965%  سود : 6 همت ). در حال حاضر این سرمایه گذاری تقریبا 27% از ارزش بازار پرتفوی بورسی را تشکیل داده است. 4.6% از ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت را ، دیگر غول معدنی کشور تشکیل داده است. سرمایه گذاری 69 میلیارد تومانی در توسعه معدنی چادرملو امروزه 1.13 همت ارزش دارد. ( 1534% سود )

سرمایه گذاری غدیر تقریبا 19% ارزش بازار پرتفو را تشکیل داده است. گروه مالی مهر آیندگان در یک ماهه مرداد 1401 تعداد 6.404.293 سهم این شرکت را به مبلغ 9.2 میلیارد تومان تحصیل کرده است. ( بهای تمام شده هر سهم 1.443 تومان )

شرکت ملی مس نیز حدودا 8.6% از ارزش بازار پرتفوی گروه مالی مهر آیندگان را تشکیل داده است. سرمایه گذاری 150 میلیارد تومانی در ملی مس امروز 2.13 همت ارزش دارد. ( 1313% سود )

بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت:

بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی شرکت در پایان مرداد ماه 1401 ، 2.4 همت بوده که 30% از این مبلغ در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ، 19% در تامین سرمایه سپهر ، 7.3% در نورد لوله اهواز و 6.6% در صندوق درآمد ثابت کمند سرمایه گذاری شده است.

لازم به ذکر است که گروه مالی مهرگان تعهد کرده است که مبلغ 3 میلیارد تومان در صندوق جسورانه فیرزوه سرمایه گذاری کند که تا پایان سال مالی 1400 ، مبلغ 1.2 میلیارد تومان پرداخت شده و 60% از مبلغ تعهد شده باقیمانده است. در حال حاضر این سرمایه گذاری جز دارایی های احتمالی شرکت در نظر گرفته شده است .( Contingent liabilities and Assets: IAS 37 )

بررسی سهام های تحصیل شده و واگذار شده در مرداد 1401:

شرکت در یک ماهه مرداد 1401 ، سهام شرکت های زیر تحصیل کرده است:

در مرداد 1401 ، 84 میلیارد تومان سهام به پرتفوی بورسی ومهان اضافه شد

در مدت یک ماهه مرداد 1401 گروه مالی مهر آیندگان ،  از پرتفوی بورسی خود سهامی را نفروخته است اما پرتفوی غیر بورسی شرکت دستخوش تغییراتی به شرح زیر شده است:

1) فروش 36.510 سهم شرکت سپهر خبرگان نفت به ارزش هر سهم 1.002 تومان. ( بهای تمام شده هر سهم 1.005 تومان بوده است و در مجموع شرکت 100.000 تومان ضرر کرده است.)

2) فروش 123.755.600 سهم صندوق درآمد ثابت کمند به ارزش هر سهم 1.010 تومان ( بهای تمام شده هر سهم 1.011 تومان بوده و شرکت متحمل 180 میلیون تومان زیان شد.)

3) فروش 7.338.000 سهم صندوق آوای فردای زاگرس به ارزش هر سهم 1.363 تومان ( بهای تمام شده هر سهم 1.315 تومان بوده و شرکت از محل این فروش 349 میلیون تومان سود شناسایی کرده است.

سود 170 میلیون تومانی ، برآیند فروش های غیربورسی شرکت در مرداد 1401 است.

در تاریخ نگارش این مقاله ، اهم اطلاعات تابلوی سهم به شرح زیر است:

آخرین قیمت معاملاتی : ۴.۲۲ تومان

ارزش بازار : ۱۲۷.۰۸۰ میلیارد

نسبت قیمت به سود هر سهم : ۴.۴۶

نسبت قیمت به سود هر سهم گروه : ۵.۰۱

نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها : ۰.۵۱

منبع خبر: https://www.bourse24.ir/news/253207

فهرست