آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ در محل تهران، میدان شیخ بهائی (ضلع شمال غربی)، کوچه دانشگاه الزهرا، دانشگاه الزهرا (درب شرقی)، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا، سالن همایش نور، تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره (باتوجه به اتمام مدت تصدی اعضاء هیات مدیره)

۲- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

لازم به ذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه مجمع ملزم به ارائه اصل و کپی دو روی کارت ملی خود می باشند. ضمنا به همراه داشتن معرفینامه برای سهامداران حقوقی با درج شماره ثبت و شماره شناسه ملی الزامی می باشد.

هيأت مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)

keyboard_arrow_up